VU Klimato kaitos grupė

  • 144-oji reitingo vieta
    Niekada negalvojau, kad sukursiu eiliuotą kurinį klimato krizės tema. Tačiau kolegė Dalia pasiūlė pasidomėti organizacijos „We Are Museums“ projektu 4K: Klimato Kaita Kalba Kūriniais. Nukeliavau į Nacionalinę Dailės Galeriją ir pasikalbėjęs su projekto kuratore, likau vienas daugybės žymių lietuvių meno klasikų apsuptyje… Staiga, vienoje iš salių pamačiau tai ko reikėjo – Leopoldo Surgailio tapybos darbą „Rūpintojėlis“ (1970). Deja, projektas taip skaityti toliau…
  • On the Relationship of Human Comfort, Connectivity to Nature and Climate Crisis
    According to Maslow’s (1943) hierarchy of needs, physiological and safety needs are the basics for every human being. Physiological needs include air, heat, clothes, hygiene, light, water, urination, food, excretion, shelter, and sleep. Only then they are reached, and we can seek others (related to our project ideas), including artistic inclusivity and creativity, connectivity to nature and environment, social actualization skaityti toliau…
  • Mokyti ar mokytis patiems
    Šį tekstą pradėjau ruošti dar prieš pasirodant straipsniui apie universitetų (tame tarpe ir mūsų) klimato krizės edukacinį potencialą žurnale „Spectrum“ . Jį paskatino Walter Leal Filho ir kolegų (2019) mokslinė publikacija apie klimato skeptiškumo paplitimą universitetuose pasauliniu lygmeniu. Kilo daug minčių apie galimą universitetų lyderystę, edukacijos svarbą visų lygių mokyklose ir priežastis skatinančias/trukdančias tikslams pasiekti. Naiviai bandžiau peržiūrėti ir apžvelgti kuo skaityti toliau…